Ipinakita ng higit siyamnapu’t walong (98) mga kababaihang Parent Leaders at miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) sa Mandaluyong ang lakas ng sama-samang pagkilos ng may malasakit at tunay na diwa ng bayanihan sa panahon ng pandemya ng kanilang ipinamalas sa siyudad ng Mandaluyong ang naguumapaw nilang pagnanais na makapaghatid ng positibong pagbabago sa lipunan sa pamamagitan ng aktibong pakikiisa sa mga pampublikong gawain at matulungang maipadama ang serbisyong may puso ng Pamahalaan sa sambayanan, lalo na sa mga nasa laylayan ng lipunan.

 Isa sa mga naging mahahalagang gampanin ng mga nasabing parent leaders ay naging katuwang sila ng Lokal na Pamahalaan ng Mandaluyong sa malawakang balidasyon upang masiguro na mapabilang sa mga makakatanggap ng Social Amelioration Programs ng Pamahalaang Nasyonal ang mga karapat-dapat at lubhang nangangailangan na Mandaleño sa panahon ng pandemya.Kaya naman naging mabilis at maayos ang pagbibigay ng ayuda sa mga mamamayan ng Mandaluyong.

Gayun pa man, hindi na iba sa mga parent leaders ng Programa ang tumulong sa panahon ng krisis dahil noon pa man ay lagi na silang tumutugon at talaga namang maasahan ang kanilang puwersa sa tuwing magkakaroon ng mga hindi inaasahang sakuna sa siyudad gaya na lamang ng sunog. Ngunit ang pandemyang ito ang pinakasumubok sa katatagan ng kanilang loob, paniniwala at dedikasyon sa paglilingkod sapagkat dito nila naranasan na mabatikos, malait at awayin ng mga taong kanila mismong tinutulungan. Ngunit hindi ito naging hadlang upang magampanan nila ang kanilang mga niyakap na tungkulin dahil mas pinairal pa nila ang pagpapakumbaba at pagkakaroon ng mahabang pasensya dahil ayon sa kanila ay ramdam din nila ang dinaranas ng kanilang mga kapuwa kapos sa buhay. Kaya naman tunay na nakakamangha at hindi matutumbasan ng kahit na anuman ang sakripisyong ipinamalas ng mga nasabing parent leaders. Hindi nila inalintana ang pangambang dulot ng pandemya sa kanilang kalusugan at ang mga negatibong kritisismong kanilang natatanggap mula sa mga taong kanila mismong pinaglilingkuran. “Driven by passion”, ito ang prinsipyong patuloy na nangingibabaw sa bawat puso at isipan ng mga parent leaders ng Programa upang patuloy silang makapagsilbi sa bayan ng walang anumang hinihintay na kapalit.

Patuloy din nilang pinanghahawakan ang mithiing lumikha ng marami pang kabutihan para sa kanilang kapuwa at sa bayan, upang mamutawi ang diwa ng pagmamalasakitan sa bawat isa na siyang magiging daan sa mabilis at sama-samang pagkilos tungo sa paghihilom ng ating bayan mula sa pangkalusugang krisis dulot ng pandemyang sakit na COVID-19. Ang gawaing ito ng mga parent leaders ng Programa ay patunay na ang bawat indibidwal ay may kakayanang gumawa ng kabutihan at makatulong sa iba’t ibang paraan maliit man o malaki ang pagbabagong hatid nito.

 Kaya naman, nagagalak at ipinagmamalaki din ng Kagawaran ang mga katulad nilang miyembro ng Programa na responsableng ginagampanan ang kanilang mga tungkulin bilang mamamayan ng bansang Pilipinas na magsilbing daluyan ng positibong pagbabago at inspirasyon sa kapuwa at sa bayan upang sama-sama nating makamit ang isang maunlad, masagana at mapayapang lipunan.

Please share