Maging maagap!

#HANDA ka na ba at ang iyong pamilya pagdating ng iba’t ibang uri ng kalamidad tulad ng BAHA, SUNOG, at LINDOL?

Ang DSWD Field Office NCR – Disaster Response Management Division ay nag #HANDA ng isang leaflet na naglalayong makapag-bigay ng dagdag kaalaman patungkol sa mga paghahanda na maaaring gawin ng isang indibiduwal o ng buong pamilya pagdating ng anumang kalamidad o sakuna.

Sa brochure na ito mababasa ang mga dapat gawin bago, habang nangyayari, at matapos mangyari ang isang kalamidad o sakuna.

Para sa kabuuang detalye, i-click lamang ang link na ito: DRMD Disaster Response Leaflet 2021 o i-scan lamang ang QR code na nasa larawan sa pag-access ng nasabing brochure.

Bisitahin ang website page ng Disaster Response Management Division para sa iba pang impormasyon: drmd-foncr/home

#DSWDMayMalasakit

Please share